Mantra de Avalokiteshvara


Mantra de Avalokiteshvara


Namo Ratna Trayaya,
Namah Arya Jnana Sagara,
Vairochana,
Byuhara Jara Thathagataya,
Arhate,
Samyaksam Buddhaya,
Nama Sarwa Tathagata Bhyay,
Arhate Bhyah,
Samyaksam Buddhe Bhyah,
Nama Arya Avalokiteshvaraya Bodhisattvaya,
Maha Sattvaya,
Maha Karunikaya,
Tadyatha,
Om Dhara Dhara,
Dhiri Dhiri,
Dhuru Dhuru Itte Vatte,
Chale Chale,
Prachale Prachale,
Kusume Kusume Vare,
Ili Milli,
Jiti Jvalam,
Apanaye Soha


Clique Para Baixar e Ouvir.
Mantra de Avalokiteshvara
Canto Masculino
1,17 MB
Arquivo de Šudio MP3 (mp3)
INDICE